Zwei Skifahrer im hochalpinen Gelände der Freesports Arena Dachstein Krippenstein.

Pa?stwa zapytanie

Maj? Pa?stwo jeszcze pytania? Nasz team jak najszybciej si? z Pa?stwem skontaktuje, by Pa?stwu pomóc. 

Proszę wypełnić wszystkie pola oznakowane *.

Przekazane nam dane u?ytkownika (adres e-mail; opcjonalnie: tytu?, imi?, nazwisko, adres, nr telefonu, tre?? zapytania) spó?ka Oberösterreich Tourismus GmbH wykorzystuje wy??cznie na potrzeby opracowania zapytania. Dane te s? przekazywane podmiotowi trzeciemu (np. przedsi?biorstwu ?wiadcz?cemu us?ugi turystyczne) tylko wtedy, gdy to on jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi. Por. tak?e Polityka prywatno?ci

Domki-Górna Austria

Wskazówki przyspieszaj?ce powrót na terenach narciarskich w Górnej Austrii

To jest znane zjawisko: W czasie obiadu pojawia si? u narciarzy pewne drobne odczucie w okolicy ?o??dka. Mózg wysy?a automatycznie sygna? 'pora wraca?'. Pozostaje pytanie, w któr? stron? si? skierowa?? Co sprawia, ?e domki narciarskie s? takie szczególne w Górnej Austrii? Ka?dy narciarz musi sam sobie odpowiedzie?, jaki domek narciarski wybra?. Poniewa? smaki s? tak przeró?ne, jak same domki. Jedne le?? swojsko i przytulnie na zboczach pokrytych ?niegiem, obiecuj?c chwil? relaksu i przyjemn? przerw? od sportów narciarskich. Z kolei inne le?? bezpo?rednio przy t?tni?cych ?yciem stokach, wabi?c lu?n? atmosfer?. Wiele domków narciarskich w Austrii Górnej k?adzie nacisk na lokalne posi?ki i nabywa podstawowe produkty z bezpo?redniej okolicy. Klasyczne potrawy kuchni Górnej Austrii wzmacniaj? narciarzy podczas przystanku kulinarnego: od knedli w gulaszu z pikantnym nadzieniem, najcz??ciej podawanym z kiszon? kapust?, a? po s?odk? pokus? o nazwie Kaiserschmarrn. A poniewa? tutaj mamy zawsze do czynienia z fenomenem, który w Górnej Austrii okre?la si? jako 'rozkosz', wielu narciarzy zosta?o niejednokrotnie d?u?ej na tarasie domku, ni? pierwotnie planowa?o. Przy takim widoku i przy ?wiec?cym s?o?cu to nie jest wcale takie dziwne...

 

Domki-Górna Austria

(27) wyniki
Lista
Mapa
Gosau

Wyposażenie: Dozwolone zwierzęta domowe
Vorderstoder

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne), Dozwolone zwierzęta domowe, Sauna, Pokoje dla niepalących
Reichraming

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne)
Lasberg

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne), Dozwolone zwierzęta domowe, Sauna, Pokoje dla niepalących
Ebensee

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne), Sauna, Pokoje dla niepalących, Bezpośrednio przy wyciągu narciarskim
Klaffer am Hochficht

Wyposażenie: Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Reichraming
Großraming

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne), Dozwolone zwierzęta domowe
Hinterstoder

Wyposażenie: WiFi (bezpłatne), Sauna, Pokoje dla niepalących
1 2 3
1 2 3
Noclegi są wczytywane ...