Pa?stwa zapytanie

Maj? Pa?stwo jeszcze pytania? Nasz team jak najszybciej si? z Pa?stwem skontaktuje, by Pa?stwu pomóc. 

Proszę wypełnić wszystkie pola oznakowane *.

Przekazane nam dane u?ytkownika (adres e-mail; opcjonalnie: tytu?, imi?, nazwisko, adres, nr telefonu, tre?? zapytania) spó?ka Oberösterreich Tourismus GmbH wykorzystuje wy??cznie na potrzeby opracowania zapytania. Dane te s? przekazywane podmiotowi trzeciemu (np. przedsi?biorstwu ?wiadcz?cemu us?ugi turystyczne) tylko wtedy, gdy to on jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi. Por. tak?e Polityka prywatno?ci

#uppermoments

Wyj?tkowe chwile, które si? licz?

Górna Austria jest krain? niezliczonych mo?liwo?ci i krajobrazów, w której na ka?dym kroku mo?na prze?y? niepowtarzalne chwile.

Stale zaskakuje nowo?ciami i niezwyk?o?ciami.

Odkrywaj codziennie na nowo to, co wyj?tkowe i autentyczne.

Tutaj znajdziesz inspiracj? dla swoich w?asnych #uppermoments.

#uppermoments
Play

Wakacje narciarskie w Górnej Austrii

7 najlepszych o?rodków narciarskich, serdeczna atmosfera i regionalna kuchnia

W Górnej Austrii, raju sportów zimowych, prawdziwa przyjemno?? czeka na wszystkich. To nie tylko szybki i nieskomplikowany dojazd z Polski, ale równie? doskonale utrzymane stoki narciarskie dla wszystkich poziomów zaawansowania oraz znakomity stosunek ceny do jako?ci oferowanych us?ug.

Do?wiadczeni narciarze b?d? si? ?wietnie bawi? na trasach Pucharu ?wiata lub podczas jazdy freeride'owej w terenach wysokoalpejskich. Dzieci oraz rodziny poznaj? pierwsze tajniki szusowania w szkó?kach narciarskich lub u prywatnego przewodnika. Tradycyjne chaty zainspiruj? wszystkich serwowan? kuchni? regionaln?.

Urlop w Górnej Austrii

Górna Austria zaskakuje. Znajduj? si? tutaj prawie wszystkie krajobrazy Austrii skoncentrowane na ma?ej przestrzeni. Alpy w regionie urlopowym Pyhrn Priel i Salzkammergut oferuj? najlepsze warunki do w?drówek, d?ugodystansowych w?drówek, wspinaczki i kolarstwa górskiego latem i oczywi?cie do narciarstwa zim?. S?ynne jeziora zapewniaj? sch?odzenie po wymagaj?cej trasie na szczyt. Linz, kulturalna stolica Europy 2009, inspiruje fascynuj?c? mieszank? nowoczesnej sztuki i historii. Dolina Dunaju z cudami natury, klejnotami kultury i skarbami kulinarnymi ch?tnie prezentuje si? od swojej sportowej strony - podczas jazdy rowerem ?cie?kami nad Dunajem oraz podczas w?drówki szlakiem nad Dunajem- Mühlviertel to obszerna wy?yna granitowa. Nienaruszony charakter tego krajobrazu zaprasza do kolarstwa górskiego i pieszych w?drówek. W tym regionie znana jest tak?e bardzo bogata kultura picia piwa, gdzie czekaj? rozmaite specja?y browarnicze, aby je odkry?.

Eine Familie wandert über eine Almwiese in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel.
Radelndes Paar auf dem Salzkammergutradweg nahe St. Wolfgang, im Hintergrund der Wolfgangsee.
Der historische Raddampfer Schönbrunn liegt am Ufer der Linzer Kulturmeile

Turystyka piesza w Górnej Austrii

Jedno z najpi?kniejszych alpejskich centrów fitnessu pod go?ym niebem czeka na Ciebie w ca?ym swym majestacie. Góry s? tutaj niekiedy ?agodne i spokojne, a czasami dzikie i szalone - tak samo jak Ty. Górna Austria to arena sportowa dla prawdziwych mi?o?ników pierwotnej natury.

Wi?cej informacji

Rowerem przez Górn? Austri?

Kraina gór, jezior, rzek, wzgórz, ??k i lasów. Ró?norodne krajobrazy mo?na odkrywa? na ró?ne sposoby. Na przyk?ad na sportowo - z siode?ka roweru. Górna Austria oferuje ponad 2100 kilometrów dróg rowerowych, prowadz?cych w inspiruj?ce miejsca, do niezwyk?ych opowie?ci i ludzi.

Wi?cej informacji

Najpi?kniejsze atrakcje turystyczne Linzu

Wszystko to znajduje si? w zasi?gu spaceru - w jednym jedynym mie?cie. A przecie? Linz, Europejska Stolica Kultury i UNESCO City of Media Arts, ma jeszcze wi?cej do zaoferowania. Tutaj znajdziesz najpi?kniejsze atrakcje turystyczne Linzu.

Najpi?kniejsze cele