Picknick am See in Oberösterreich

Państwa zapytanie

Mają Państwo jeszcze pytania? Nasz team jak najszybciej się z Państwem skontaktuje, by Państwu pomóc. 

Proszę wypełnić wszystkie pola oznakowane *.

Przekazane nam dane użytkownika (adres e-mail; opcjonalnie: tytuł, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, treść zapytania) spółka Oberösterreich Tourismus GmbH wykorzystuje wyłącznie na potrzeby opracowania zapytania. Dane te są przekazywane podmiotowi trzeciemu (np. przedsiębiorstwu świadczącemu usługi turystyczne) tylko wtedy, gdy to on jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi. Por. także Polityka prywatności

Oświadczenie w sprawie obowiązków informacyjnych (polityka prywatności) 

Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH, jako administrator w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych, czyli wszystkich informacji o zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować osobach fizycznych. Dane użytkowników naszego serwisu są przetwarzane wyłącznie w konkretnych i zdefiniowanych celach; podstawą przetwarzania danych mogą być przepisy prawa, zawarta umowa, zgoda użytkownika lub uzasadniony interes (art. 6 RODO). Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych (w szczególności RODO, federalnej ustawy o ochronie danych osobowych [DSG] i ustawy telekomunikacyjnej [TKG].

1. Nawiązywanie kontaktu/ przesyłanie zapytań

Użytkownik może zwracać się do nas z zapytaniami za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub telefonicznie. Przekazane nam dane użytkownika (adres e-mail, nazwisko, numer telefonu, zainteresowania) wykorzystujemy w celu załatwienia zapytania (art. 6 (1) lit. b RODO) lub, opierając się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 (1) lit. f RODO), w celu udzielenia użytkownikowi jak najlepszej informacji turystycznej/ jak najlepszego wsparcia. Dane te są przekazywane podmiotowi trzeciemu (np. przedsiębiorstwu świadczącemu usługi turystyczne) tylko wtedy, gdy to on jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi.

2. Newsletter; Convention News

W naszej witrynie internetowej użytkownik może zamówić newsletter. Potrzebny jest wówczas adres e-mail użytkownika oraz oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie newslettera. Po zarejestrowaniu się do newslettera użytkownik otrzyma od nas e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji (double opt-in).

Przekazane nam wówczas przez użytkownika dane osobowe (adres e-mail, zainteresowania, opcjonalnie: tytuł, imię i nazwisko) zostaną zapisane i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane te przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysyłki newslettera i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO; § 107 TKG). Oczywiście użytkownik może w dowolnej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera; w tym celu należy skorzystać z odpowiedniego przycisku, znajdującego się w każdym wydaniu newslettera.

Osoby zainteresowane działalnością Convention Bureau Oberösterreich/ Oberösterreich Tourismus GmbH mogą zaprenumerować „Convention News”. Potrzebny jest wówczas adres e-mail użytkownika oraz oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie newslettera. Po zarejestrowaniu się do newslettera użytkownik otrzyma od nas e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji (double opt-in).

Przekazane nam wówczas przez użytkownika dane osobowe (adres e-mail, zainteresowania, opcjonalnie: tytuł, imię i nazwisko, numer telefonu) zostaną zapisane i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysyłania newslettera (a w razie podania numeru telefonu – także do kontaktów telefonicznych), do wysyłania zaproszeń na imprezy branżowe i wycieczki specjalistyczne, wysyłania dopasowanych ofert lub zapytań o konsultacje w zakładzie użytkownika itp. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO; § 107 TKG). Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera lub wycofać zgodę na kontakt telefoniczny, wysyłając wiadomość na adres: tagung@oberoesterreich.at.

3. Zamawianie katalogu

W naszej witrynie internetowej użytkownik może zamówić katalogi, mapy, itp. Przekazane nam wówczas dane użytkownika (tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, opcjonalnie: numer telefonu) wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysłania zamówionych materiałów; udostępniamy je podmiotom trzecim (przedsiębiorstwom świadczącym usługi turystyczne, podmiotom przetwarzającym dane) tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych są w tym przypadku wykonywane przez nas działania (przed)umowne (art. 6 (1) lit. b RODO). Ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników, wysyłamy im później także aktualne wydania publikacji. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania przesyłek pocztowych, korzystając z adresu: abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Podania o pracę

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownik może nam przesłać podanie o pracę. Udostępnione wówczas dane użytkownika (nazwisko, dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia, narodowość, dokumenty aplikacyjne, świadectwa i dyplomy) są zapisywane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez spółkę Oberösterreich Tourismus GmbH w ramach działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO) wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji – na konkretne stanowisko lub w ramach aplikacji spontanicznej. Dane użytkownika mogą być przechowywane w bazie kandydatów przez okres 12 miesięcy tylko pod warunkiem udzielenia przez użytkownika wyraźnej zgody (art. 6 (1) lit. a RODO), którą użytkownik może w dowolnej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na adres: karriere@oberoesterreich.at. Warunki przechowywania danych użytkownika wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

5. Seminaria

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownicy mogą się zapisywać na seminaria. Przekazane nam wówczas dane osobowe (zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, adres pocztowy) spółka Oberösterreich Tourismus GmbH wykorzystuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia seminarium, w ramach działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO). Dane te są udostępniane podmiotom trzecim (np. organizatorowi seminarium, osobie prowadzącej, podmiotom przetwarzającym dane) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji seminarium.

6. Dalsze przekazywanie danych

Dalsze przekazywanie danych użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy otrzymamy na to zgodę użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO), gdy jest to konieczne do wykonania działań (przed)umownych albo do realizacji zlecenia (np. przekazanie danych podmiotom przetwarzającym) (art. 6 (1) lit. b RODO), gdy przepisy prawa przewidują obowiązek przekazania danych urzędom, sądom albo innym organom publicznym (art. 6 (1) lit. c RODO) lub z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

7. Pliki cookie

Nasza witryna internetowa używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika. Pliki te są nieszkodliwe. Umożliwiają one analizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, zwiększają wygodę użytkownika i służą do gromadzenia danych statystycznych, które wykorzystujemy do ulepszania naszej oferty. Niektóre z plików cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim podczas kolejnej wizyty użytkownika witryna rozpoznaje jego przeglądarkę internetową. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w optymalizowaniu użyteczności z naszej witryny internetowej i w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

 

Użytkownik może zmienić zasady obsługi plików cookie, konfigurując odpowiednio swoją przeglądarkę internetową; większość przeglądarek posiada opcje umożliwiające ograniczenie lub całkowite wyłączenie zapisywania plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny internetowej. Na amerykańskiej stronie: www.aboutads.info lub na europejskiej stronie: www.youronlinechoices.com istniej możliwość zarządzania niektórymi plikami cookie służącymi przedsiębiorstwom do wyświetlania reklam online.

8. Narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych

a. Google Analytics

Nasza witryna korzysta z Google Analytics – serwisu analizującego ruch na stronach internetowych, udostępnianego przez spółkę Google Inc. („spółka Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, służące do analizowania sposobu korzystania przez niego z naszej witryny. Pobrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny (np. adres IP, daty wywołania stron, sposób nawigacji, czas pozostawania na stronach, używane wyszukiwarki i urządzenia końcowe, język i kraj) są przesyłane na serwer spółki Google w USA i zapisywane na nim. Jako operator tej witryny internetowej mamy uzasadniony interes w prostym analizowaniu sposobu korzystania z witryny – w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników, zwiększania efektywności oraz ciągłego ulepszania.

Jednak w przypadku włączenia przez użytkownika anonimizacji adresów IP (funkcja "_anonymizeIp()") spółka Google – na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – skróci adres IP użytkownika przed jego wysłaniem na serwer. Tylko w sytuacjach wyjątkowych na serwer spółki Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP, który dopiero tam zostanie skrócony. Spółka Google wykorzystuje powyższe informacje do analizowania sposobu korzystania z witryny, generowania raportów o zachowaniu użytkowników dla operatora witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu spółki Google.

Użytkownik może uniemożliwić spółce Google pobieranie generowanych przez pliki cookie danych o korzystaniu przez niego z serwisu internetowego, stosując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki. Wtyczkę taką można pobrać pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Użytkownik przeglądający strony internetowe na urządzeniu mobilnym może wyłączyć obsługę plików cookie, podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych, korzystając z widocznego poniżej przycisku.

Więcej informacji o warunkach korzystania z serwisu i ochronie danych osobowych jest dostępnych pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html oraz: www.google.at/intl/de/policies/. Podpisaliśmy z operatorem umowę o przetwarzaniu danych.

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w zwiększaniu użyteczności z naszej witryny internetowej i w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

Wyłącz Google Analytics

Włącz Google Analytics

b. Inne narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji różnych serwisów analizujących ruch na stronach internetowych, np. Webalizer, AW-Stats, które pracują na plikach dziennika i są częściowo objęte licencją wolnego oprogramowania (General Public License). Serwisy te wykorzystują pliki cookie, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie są wysyłane na nasze serwery i zapisywane na nich. Chcąc temu zapobiec, użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Wyżej wymienione narzędzia stosujemy w celach marketingowych i optymalizacyjnych – przede wszystkim po to, aby monitorować sposób korzystania z naszej witryny i na tej podstawie stale ulepszać dostępne w niej funkcje i oferty, a tym samym zwiększać użyteczność strony dla odwiedzającego. Dzięki analizom statystycznym zachowania użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i zwiększać jej atrakcyjność dla odbiorcy. Na tym polega także nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych. Pobierane i zapisywane przez nas dane (np. adres IP) są przetwarzane po pseudonimizacji lub anonimizacji. Podstawą przetwarzania danych są przepisy obowiązującego prawa (§ 96 (3) TKG) oraz zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w zwiększaniu użyteczności z naszej witryny internetowej i w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

9. reCAPTCHA

Ta witryna internetowa korzysta z usługi reCAPTCHA spółki Google Ireland Ltd. w celach weryfikacji, czy zapytania są wysyłane przez osoby fizyczne, a nie przez automatyczne programy/ boty. Usługa zapisuje dane (np. adres IP, ruchy wykonane myszą, czas przebywania w witrynie) i wysyła je do spółki Google do analizy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w ochronie naszej witryny internetowej przed nadużyciami.

10. Adform

Ta witryna internetowa korzysta z usługi śledzenia firmy Adform A/S, która wykorzystuje plik cookie – plik tekstowy umieszczany w zanonimizowanej formie na komputerze użytkownika w celu prezentowania mu celowanych reklam za pośrednictwem platformy Adform. Serwis zapisuje informacje o pochodzeniu geograficznym użytkownika, typie urządzenia oraz wyświetlonych stronach, lecz nie gromadzi danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby. Numery ID są w sposób zanonimizowany przypisywane do poszczególnych tematów. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w jak najskuteczniejszym przekazywaniu użytkownikom informacji dostosowanych do grupy docelowej.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu i wyłączyć możliwość zapisywania i wykorzystywania tych danych, użytkownik powinien użyć przycisku „Opt-Out” pod poniższym linkiem: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Ponadto pod poniższym linkiem użytkownik może usunąć swoje dane osobowe, które platforma Adform A/S kontroluje za pomocą numeru identyfikacyjnego zapisanego w pliku cookie: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

11. Media społecznościowe

Z tą witryną internetową są zintegrowane linki zewnętrzne do sieci społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest i YouTube. Każdy link znajduje się pod logo danego serwisu. Witryna nie zawiera wtyczek tych serwisów społecznościowych, które przekazywałyby tym serwisom dane użytkowników.

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, przysyłać nam wiadomości, publikować komentarze i posty. W celu opracowania zapytania użytkownika przetwarzamy jego nazwę i udostępnione przez niego informacje. Dane osobowe wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do obsługi zapytania. Zależnie od treści zapytania podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez nas działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

a. Facebook

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Facebook. Wówczas Facebook stosuje pliki cookie, analizujące zachowanie użytkownika. Nie ma znaczenia, czy użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku. Pliki cookie są wykorzystywane przez Facebooka do celów reklamowych i do opracowywania statystyk, które Facebook udostępnia nam w formie zanonimizowanej w ramach funkcji Facebook Insights.

Analiza tych statystyk umożliwia nam udostępnianie użytkownikom jeszcze atrakcyjniejszej oferty. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w tworzeniu atrakcyjnego serwisu internetowego z ciekawymi treściami oraz w zwiększaniu zysków naszego przedsiębiorstwa poprzez celowane działania reklamowe.

Informacje o danych przetwarzanych w ramach funkcji Facebook Insights znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informacje o sposobie wykorzystywania plików cookie przez Facebooka są dostępne w polityce plików cookie Facebooka: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Informacje ogólne na temat danych wykorzystywanych przez Facebooka podczas korzystania z jego produktów – w tym naszego fanpage’a – można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Pytania dotyczące polityki prywatności Facebooka można wysyłać przez formularz dostępny pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Facebooka jest spółka Facebook Ireland Ltd. W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz w razie pytań związanych z ochroną danych, należy się skontaktować z pełnomocnikiem ds. ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Dokument Page Controller Addendum, będący porozumieniem podpisanym przez nas jako operatora serwisu internetowego i przez Facebooka (dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), zawiera postanowienie, że Facebook, na ile to możliwe, przyjmuje na siebie obowiązki administratora danych, w szczególności w zakresie obsługi zapytań osób, których dane dotyczą. Na mocy tego porozumienia jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego przekazywania Facebookowi zapytań użytkowników (o ile dotyczą one przetwarzania danych w ramach usługi Insights). Prosimy użytkowników o zwracanie się w pierwszej kolejności do Facebooka.

b. Instagram

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Instagram. Polityka prywatności Instagramu jest dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Instagramu jest spółka Facebook Ireland Ltd. W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz w razie pytań dotyczących ochrony danych, należy się kontaktować bezpośrednio z Facebookiem. Do kontaktu z pełnomocnikiem ds. ochrony danych spółki Facebook Ireland Ltd służy poniższy formularz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Pytania dotyczące polityki prywatności Facebooka można wysyłać przez formularz dostępny pod poniższym adresem: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

c. Pinterest

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Pinterest. Podczas korzystania z serwisu Pinterest stosowane są pliki cookie oraz zapisywane są dane dziennika i informacje o urządzeniu użytkownika. Informacje te serwis wykorzystuje przede wszystkim do prowadzenia platformy i analizowania zachowania użytkowników, a w konsekwencji do celowanego umieszczania „pinów” i reklam. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Pinterest są dostępne pod adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Dodatkowe informacje na temat stosowania plików cookie przez serwis Pinterest można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de/cookies.

Ponadto Pinterest stosuje narzędzie analityczne Google Analytics. Informacje o narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez serwis Pinterest, możliwościach zgłoszenia sprzeciwu wobec stosowania tych narzędzi oraz o dopuszczonych serwisach reklamowych są dostępne pod adresem: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Ponadto serwis Pinterest wykorzystuje posiadane lub udostępnione mu informacje o zachowaniu użytkownika poza serwisem Pinterest w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych i potencjalnie interesujących go „pinów”. Informacje na ten temat dostępne są tutaj: help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Użytkownik może wpłynąć na sposób wyświetlania mu spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych, zaznaczając w ustawieniach swojego konta, że nie chce, aby dostarczone przez reklamodawców informacje o nim były wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy. Aby w całości zrezygnować ze spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych, użytkownik może skorzystać z opcji „Opt-Out” pod adresem: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Rezygnacja będzie obowiązywała tylko dla danej przeglądarki internetowej.

Jako właściciele naszego konta firmowego otrzymujemy wiele informacji o osobach przeglądających nasze „piny” oraz o zachodzących interakcjach. Są to m.in. informacje o grupie docelowej, utworzone na podstawie obserwacji zachowania naszych dotychczasowych i potencjalnych interesantów, klientów i członków. Z tych informacji wyciągamy wnioski na temat ich zainteresowań. Możemy także analizować grupę docelową pod kątem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejscowość i urządzenie. Podstawą przetwarzania uzyskanych w ten sposób informacji jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w świadczeniu jak najlepszych usług, udostępnianiu atrakcyjnego serwisu internetowego, optymalizowaniu naszej oferty, rozwijaniu naszych usług oraz zwiększaniu zysków naszej organizacji/ naszego przedsiębiorstwa poprzez celowane działania reklamowe. Do tych celów wykorzystujemy również udostępniane nam przez Pinterest statystyki na temat poszczególnych „pinów” (ile razy każdy z nich został wyświetlony, powiększony, kliknięty lub zaznaczony) oraz na temat naszego profilu (dane o „pinach” z dłuższego okresu). Bliższe informacje na temat funkcji analitycznych, które Pinterest oferuje dla kont firmowych, są dostępne pod adresem: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

Administratorem jest spółka Pinterest Europe Ltd. Z pełnomocnikiem spółki Pinterest ds. danych osobowych można się skontaktować przez formularz dostępny pod linkiem: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Pytania dotyczące polityki prywatności oraz zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych można wysłać do serwisu Pinterest przez następujący formularz kontaktowy: https://help.pinterest.com/de/contact.

d. Youtube

Dążąc do urozmaiconego i atrakcyjnego prezentowania treści w naszej witrynie internetowej, umieszczamy w niej filmy z serwisu Youtube. Jest to usługa spółki Google Ireland Ltd. W związku z tym przeglądarka internetowa użytkownika wysyła do firmy Google dane osobowe (np. informacje o wyświetleniu naszej witryny, adres IP, pliki cookie). Dane te mogą zostać przypisane do konta użytkownika w serwisie Youtube i są przetwarzane przez firmę Google. Aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych naszych użytkowników, w filmach z serwisu Youtube korzystamy z ustawienia „rozszerzony tryb ochrony danych”, które znacznie ogranicza możliwość dalszego przekazywania danych. Bliższe informacje na temat przetwarzania przez firmę Google danych pobranych w naszej witrynie internetowej są dostępne pod adresem: policies.google.com/technologies/partner-sites. Informacje ogólne o ochronie danych w firmie Google oraz informacje o ustawieniach prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Udostępnianie przez użytkownika za pośrednictwem własnych kanałów społecznościowych filmów z serwisu Youtube zawartych w naszej witrynie internetowej wiąże się z dalszym przetwarzaniem danych. Bliższe informacje na ten temat zawierają polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych. W przypadku umieszczania w naszej witrynie internetowej filmów z serwisu Youtube podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w atrakcyjnym prezentowaniu naszych treści oraz w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

W razie wyświetlenia przez użytkownika naszych stron w serwisie Youtube pod adresami: https://www.youtube.com/user/ooetourismus i https://www.youtube.com/user/tourismusooe, firma Google – jako administrator danych osobowych – pobiera i przetwarza dane osobowe użytkownika dotyczące jego wizyty w serwisie Youtube. Są to np. informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu użytkownika, czasie wizyty oraz aktywności w serwisie (wyszukiwane hasła, obejrzane filmy itd.). Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania przez firmę Google danych w ramach wizyty użytkownika na stronie Youtube oraz na temat ustawień chroniących prywatność użytkownika można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

e. Abhaltung von Gewinnspielen

Za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz kanałów społecznościowych użytkownicy mogą uczestniczyć w konkursach. Udział w konkursie polega na wykonaniu przez użytkownika odpowiedniej czynności (np. zamieszczeniu komentarza pod postem, udostępnieniu posta lub przesłaniu wiadomości). Dla wyłonienia zwycięzcy konieczne jest przetworzenie przez nas informacji związanych z wykonaną przez użytkownika czynnością (np. nazwy użytkownika lub treści komentarza). Natychmiast po losowym wyłonieniu zwycięzcy wynik konkursu zostanie ogłoszony w naszej witrynie internetowej lub w formie komentarza w danym serwisie społecznościowym. W przypadku wygranej dane adresowe użytkownika (np. nazwisko, adres pocztowy lub mailowy) są przetwarzane i przekazywane wyłącznie w zakresie koniecznym do dostarczenia nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach realizacji konkursu jest wypełnianie naszych obowiązków wynikających z ogłoszenia konkursu (art. 6 (1) lit. b RODO). Podstawą ogłoszenia nazwiska zwycięzcy jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w udokumentowaniu i rozreklamowaniu konkursu. Więcej informacji o poszczególnych konkursach można znaleźć w ich warunkach uczestnictwa.

12. Pobieranie logo Górnej Austrii

Użytkownik może pobrać logo Górnej Austrii i używać go zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ujawnione przez użytkownika dane osobowe (nazwisko, firma, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w ramach pobierania pliku i przekazywane (np. podmiotom przetwarzającym dane) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji procesu. W związku z tym wysyłana jest wiadomość na adres: logo@oberoesterreich.at. Podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie przez nas działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO).

 

13. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami w sprawie okresów przechowywania danych i okresów przedawnienia lub tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania danych, spełnienia zobowiązań prawnych lub do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane pochodzące z zapytań użytkowników są przechowywane przez okres 3 lat. Nie mamy wpływu na okresy przechowywania danych przez poszczególne media/ sieci społecznościowe. Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 11, w linkach odsyłających do polityk prywatności poszczególnych sieci społecznościowych; pytania w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do operatorów poszczególnych serwisów społecznościowych.

14. Prawa autorskie

Niniejsza witryna internetowa wraz z całą zawartością (zdjęcia, materiały wideo, muzyka, teksty, grafiki, design itp.) jest chroniona prawem autorskim.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo najwyższej staranności w doborze i prezentacji treści naszej witryny internetowej nie możemy zagwarantować ich prawdziwości i kompletności; dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryny internetowej. Nie ponosimy także odpowiedzialności za treści znajdujące się poza witrynami: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.at www.gesundheitsurlaub.at www.snowandfun.at, gruppenreisen.oberoesterreich.at, medienservice.oberoesterreich.at, www.uppercode.at do których odsyłają linki umieszczone w naszej witrynie; za informacje te odpowiadają operatorzy poszczególnych serwisów internetowych.

Informacje o naszych usługach mają charakter niewiążących informacji poglądowych. Ich treść została opracowana i przygotowana z najwyższą starannością, jednak nie gwarantujemy kompletności ani prawdziwości tych informacji. Możemy je w dowolnym czasie zmieniać lub aktualizować. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani za linki odsyłające do innych witryn.

16. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych osobowych. W określonych sytuacjach użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych lub żądać ich przeniesienia, o ile istnieją w tym zakresie odpowiednie przepisy prawne. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu, użytkownik może zgłosić sprzeciw, jeśli przemawia za tym jego sytuacja. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów reklamy bezpośredniej użytkownik może zgłosić sprzeciw w każdym czasie bez podania przyczyny. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona wprost przez użytkownika, może on w każdym czasie swoją zgodę odwołać. W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Administrator: Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH, dostępna pod adresem: datenschutz@oberoesterreich.at.

W razie podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego. W Austrii funkcję tę pełni Urząd Ochrony Danych (www.dsb.gv.at).

17. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. danych osobowych:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at
+43 732 6938-2611

W przypadku przesyłki pocztowej ze względu na ochronę Państwa danych osobowych prosimy o umieszczenie w polu "adresat" następującego dopisku: "Datenschutzbeauftragter der Oberösterreich Tourismus GmbH".

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych możemy w razie wątpliwości poprosić Państwa o potwierdzenie tożsamości.