© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Picknick am See in Oberösterreich
Picknick am See in Oberösterreich

Oświadczenie w sprawie obowiązków informacyjnych (polityka prywatności) 

Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH, jako administrator w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych, czyli wszystkich informacji o zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować osobach fizycznych. Dane użytkowników naszego serwisu są przetwarzane wyłącznie w konkretnych i zdefiniowanych celach; podstawą przetwarzania danych mogą być przepisy prawa, zawarta umowa, zgoda użytkownika lub nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO). Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych (w szczególności RODO, federalnej ustawy o ochronie danych osobowych [DSG], ustawy telekomunikacyjnej [TKG].

1. Nawiązywanie kontaktu/ przesyłanie zapytań

Użytkownik może zwracać się do nas z zapytaniami za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub telefonicznie. Przekazane nam dane użytkownika (adres e-mail, nazwisko, numer telefonu, przedmiot zainteresowania) wykorzystujemy w celu załatwienia zapytania (art. 6 (1) lit. b RODO) lub, opierając się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 (1) lit. f RODO), w celu udzielenia użytkownikowi jak najlepszej informacji turystycznej/ jak najlepszego wsparcia. Dane te są przekazywane podmiotowi trzeciemu (np. przedsiębiorstwu świadczącemu usługi turystyczne) tylko wtedy, gdy to on jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi.

2. Newsletter; Convention News

W naszej witrynie internetowej użytkownik może zamówić newsletter. Potrzebny jest wówczas adres e-mail użytkownika oraz oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie newslettera. Po zarejestrowaniu się do newslettera użytkownik otrzyma od nas e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji (double opt-in).

Przekazane nam wówczas przez użytkownika dane osobowe (adres e-mail, zainteresowania, opcjonalnie: forma grzecznościowa, imię i nazwisko) zostaną zapisane i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane te przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysyłki newslettera i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO; § 174 TKG). Oczywiście użytkownik może w dowolnej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z przeznaczonego do tego przycisku znajdującego się w każdym wydaniu newslettera.

Osoby zainteresowane działalnością Convention Bureau Oberösterreich / Oberösterreich Tourismus GmbH mogą zaprenumerować „Convention News”. Potrzebny jest wówczas adres e-mail użytkownika oraz oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie newslettera. Po zarejestrowaniu się do newslettera użytkownik otrzyma od nas e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia rejestracji (double opt-in).

Przekazane nam wówczas przez użytkownika dane osobowe (adres e-mail, zainteresowania, opcjonalnie: forma grzecznościowa, imię i nazwisko, numer telefonu) zostaną zapisane i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysyłania newslettera (a w razie podania numeru telefonu – także do kontaktów telefonicznych), do wysyłania zaproszeń na imprezy branżowe i wycieczki specjalistyczne, wysyłania dopasowanych ofert lub zapytań o konsultacje w zakładzie użytkownika itp. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO; § 174 TKG). Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera lub wycofać zgodę na kontakt telefoniczny, wysyłając wiadomość na adres: tagung@oberoesterreich.at.

3. Zamówienia katalogów

Istnieje możliwość zamówienia katalogów, map itp. za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podane przez Państwa dane (forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres, e-mail, wybrane zainteresowania; opcjonalnie: tytuł, telefon) zostaną wykorzystane w celu wysłania zamówionych produktów oraz potwierdzenia zamówienia i wysyłki i będą przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, gdy wymaga tego ich przetwarzanie (np. dostawcom usług turystycznych, podmiotom przetwarzającym zlecenie). Przetwarzanie odbywa się na podstawie środków (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W myśl naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby zapewnić klientom jak najlepsze informacje / wsparcie, chętnie prześlemy Państwu również odpowiednie nowe wydanie. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania dalszych przesyłek, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Podania o pracę

Istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, daty urodzenia, narodowość, dokumenty aplikacyjne, dokumenty uzupełniające) będą przechowywane przez Oberösterreich Tourismus GmbH i jej spółki stowarzyszone (OÖ Touristik GmbH, TTG Tourismus Technologie GmbH i Tourismusbeitragsstelle) wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego dla konkretnego ogłoszenia o pracę lub aplikacji spekulacyjnej i przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych systemów na podstawie (przed)umownych środków (art. 6 (1) lit. b. RODO). Do tych celów wykorzystywane jest częściowo narzędzie "Bewerber.manager" (karriere.at).  Przechowywanie Państwa danych odbywa się na podstawie wymaganego prawem okresu przechowywania. Dane są przechowywane przez 7 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji, chyba że uzgodniono dłuższy okres przechowywania (Art. 6 (1) lit. a. RODO).

5. Seminaria

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownicy mogą się zapisywać na seminaria. Przekazane nam wówczas dane osobowe (forma grzecznościowa, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, adres pocztowy) spółka Oberösterreich Tourismus GmbH wykorzystuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia seminarium, czyli w ramach działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO). Dane te są udostępniane podmiotom trzecim (np. organizatorowi seminarium, osobie prowadzącej, podmiotom przetwarzającym dane) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji seminarium.

6. Dalsze przekazywanie danych

Dalsze przekazywanie danych użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy otrzymamy na to zgodę użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO), gdy jest to konieczne do wykonania działań (przed)umownych lub samego zlecenia (np. przekazanie danych podmiotom przetwarzającym) (art. 6 (1) lit. b RODO), gdy przepisy prawa przewidują obowiązek przekazania danych urzędom, sądom albo innym organom publicznym (art. 6 (1) lit. c RODO), bądź z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w jak najlepszym informowaniu/ wspieraniu użytkowników.

7. Pliki cookie

Nasza witryna internetowa używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika. Pliki te są nieszkodliwe. Umożliwiają one analizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, zwiększają wygodę użytkownika i służą do gromadzenia danych statystycznych, które wykorzystujemy do ulepszania naszej oferty. Metoda ta, określana także jako "tracking", polega na śledzeniu potencjalnych zainteresowań użytkowników.

Chcemy, aby użytkownicy mogli podjąć przemyślaną decyzję odnośnie do udzielenia lub nieudzielenia nam zgody na stosowanie przez nas plików cookie, które nie są niezbędne do działania wszystkich funkcji naszej witryny. W razie braku zgody na używanie plików cookie do celów reklamowych użytkownik będzie otrzymywał reklamy mniej dokładnie dostosowane do jego zainteresowań. Natomiast korzystanie z witryny będzie nadal możliwe w pełnym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO), nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w zapewnianiu prawidłowego pod względem technicznym działania i pełnej funkcjonalności naszej witryny lub wypełnianie przez nas zobowiązań umownych (Art. 6 (1) lit. b RODO), gdy stosowanie plików cookie jest konieczne. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na wykorzystywanie plików cookie ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia obsługi plików cookie w swojej przeglądarce. Jeśli użytkownik nie odwoła swej zgody ani nie zgłosi sprzeciwu, spółka Oberösterreich Tourismus GmbH usunie pliki cookie (o ile nie zaznaczono inaczej) najpóźniej po upływie 90 dni. Dalsze informacje o plikach cookie, które faktycznie wykorzystujemy (w szczególności o celach ich stosowania i czasie przechowywania zapisanych informacji), są zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz w treści naszego baneru o plikach cookie.

Podstawą prawną wykorzystywania przez nas plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest nasz uzasadniony interes w sprawnym działaniu i pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej (art. 6 (1) lit. f RODO). Bez tego rodzaju plików cookie nasza witryna internetowa nie może działać prawidłowo. Należą do nich np. sesyjne pliki cookie. Zapisują one informacje generowane w trakcie aktualnej sesji przeglądarki użytkownika. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki te są automatycznie usuwane. Na urządzeniu końcowym użytkownika nie pozostają zapisane żadne informacje.

Użytkownik może zmienić zasady obsługi plików cookie, konfigurując odpowiednio swoją przeglądarkę internetową; większość przeglądarek posiada opcje umożliwiające ograniczenie lub całkowite wyłączenie zapisywania plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny internetowej. Sprzeciw wobec stosowania plików cookie służących przedsiębiorstwom do wyświetlania reklam online często można zgłosić na amerykańskiej stronie: www.aboutads.info, na europejskiej stronie: www.youronlinechoices.com, lub ogólnie na stronie: http://optout.aboutads.info.

a. Google Analytics (cele analityczne)

Nasza witryna korzysta z Google Analytics – serwisu analizującego ruch na stronach internetowych, udostępnianego przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („spółka Google”). Pobrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny (np. adres IP, daty wywołania stron, sposób nawigacji, czas pozostawania na stronach, używane wyszukiwarki i urządzenia końcowe, język i kraj) są przesyłane na serwer spółki Google w USA i zapisywane na nim. Jako operator tej witryny internetowej mamy interes w prostym analizowaniu sposobu korzystania z witryny – w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników, zwiększania efektywności oraz ciągłego ulepszania.

Jednak w przypadku włączenia przez użytkownika anonimizacji adresów IP (funkcja "_anonymizeIp()") spółka Google – na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – skróci adres IP użytkownika przed jego wysłaniem na serwer. Tylko w sytuacjach wyjątkowych na serwer spółki Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP, który dopiero tam zostanie skrócony. Spółka Google wykorzystuje powyższe informacje do analizowania sposobu korzystania z witryny, generowania raportów o zachowaniu użytkowników dla operatora witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu spółki Google.

Więcej informacji o warunkach korzystania z serwisu i ochronie danych osobowych jest dostępnych pod adresami: www.google.com/analytics/terms/de.html oraz www.google.at/intl/de/policies/.

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO).

Ponadto użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce internetowej wtyczki zapobiegające zapisywaniu informacji generowanych przez pliki cookie, dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny. Służy do tego następująca wtyczka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Inne narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych (cele analityczne)

Nasza witryna internetowa korzysta, m.in. ze względu na bezpieczeństwo danych, z funkcji różnych serwisów analizujących ruch na stronach internetowych, np. Webalizer, AW-Stats, które pracują na plikach dziennika i są częściowo objęte licencją wolnego oprogramowania (General Public License). Serwisy te wykorzystują pliki cookie, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie są wysyłane na nasze serwery i zapisywane na nich. Chcąc temu zapobiec, użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Wyżej wymienione narzędzia stosujemy w celach marketingowych i optymalizacyjnych – przede wszystkim po to, aby monitorować sposób korzystania z naszej witryny i na tej podstawie stale ulepszać dostępne w niej funkcje i oferty, a tym samym zwiększać użyteczność strony dla odwiedzającego. Dzięki analizom statystycznym zachowania użytkowników możemy optymalizować naszą ofertę i sprawiać, że będzie ona atrakcyjniejsza dla odbiorcy. Pobierane i zapisywane przez nas dane (np. adres IP) są przetwarzane po pseudonimizacji lub anonimizacji. Podstawą przetwarzania danych są przepisy obowiązującego prawa (§ 165 (3) TKG) oraz zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO) na zwiększanie użyteczności naszej witryny internetowej i jak najlepsze informowanie/ wspieranie użytkowników.

c. Google Marketing Platform (cele marketingowe)

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych ("Usługi Marketingowe Google") firmy Google Inc, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). Usługi Marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują usługi "Search Ads 360", "Display & Video 360" oraz "Campaign Manager 360".

Narzędzia "Display & Video 360" oraz "Campaign Manager 360", wykorzystują pliki cookie w celu wyświetlania reklam, które są odpowiednio dopasowane do poszczególnych użytkowników, w celu optymalizacji wyników raportów dotyczących kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi zobaczenia tych samych reklam więcej, niż jeden raz. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Co więcej, narzędzia "Display & Video 360" i "Campaign Manager 360" mogą wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji, które są powiązane z żądaniami reklam. Według Google, pliki cookie typu DoubleClick, nie zawierają żadnych danych osobowych. Dodatkowo tworzone są profile użytkowników, które są wykorzystywane do wewnętrznych celów firmy, związanych z badaniem rynku - w szczególności na podstawie określonych zainteresowań.

Co więcej, wykorzystywane pliki cookie typu DoubleClick Floodlight pozwalają nam zrozumieć, czy dany użytkownik podejmuje określone działania na naszej stronie internetowej po wyświetleniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych/wideo w Google lub na innej platformie, za pośrednictwem narzędzia "Display & Video 360" lub "Campaign Manager 360" (śledzenie konwersji). Narzędzia "Display & Video 360" i "Campaign Manager 360", wykorzystują ten typ pliku cookie do zrozumienia treści, z którymi użytkownik wchodził w interakcję za pośrednictwem naszych stron internetowych, w celu późniejszego przesłania mu odpowiednio spersonalizowanych reklam.

W przypadku usługi Search Ads 360 do przeglądarki użytkownika jest wysyłany plik cookie, gdy użytkownik wyświetli stronę zawierającą reklamy pochodzące z Google Marketing Platform lub z Google Ad Manager. Strony takie zawierają tagi ogłoszeń, za sprawą których przeglądarka użytkownika pobiera treść ogłoszeń z serwerów spółki Google. Wraz z treścią ogłoszenia wysyłany jest także plik cookie.

W ramach usług marketingowych spółki Google dane użytkownika są przetwarzane w sposób pseudonimizowany, tzn. spółka Google nie zapisuje nazwiska ani adresu mailowego użytkownika, a jedynie przetwarza przypisane do pliku cookie istotne dane w ramach pseudonimizowanego profilu użytkownika. A zatem spółka Google nie zarządza ogłoszeniami dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, lecz dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto nim jest. Powyższe nie obowiązuje, jeśli użytkownik udzielił spółce Google wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych bez pseudonimizacji. Informacje o użytkowniku gromadzone w ramach usług marketingowych spółki Google są przekazywane spółce Google i zapisywane na jej serwerach w USA.

Więcej informacji o wykorzystywaniu przez spółkę Google danych do celów marketingowych jest dostępnych na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, a polityka prywatności spółki Google pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy. Aby zrezygnować z reklamy dostosowanej do zainteresowań dostarczanej przez usługi marketingowe spółki Google, można skorzystać z ustawień udostępnionych przez spółkę Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO).

d. Media społecznościowe

Z niniejszą witryną internetową są zintegrowane linki zewnętrzne do sieci społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest i YouTube. Każdy link znajduje się pod logo danego serwisu. Witryna nie zawiera wtyczek tych serwisów społecznościowych, dlatego nie są im przekazywane dane użytkowników.

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, przysyłać nam wiadomości, publikować komentarze i posty. W celu opracowania zapytania przetwarzamy nazwę użytkownika i udostępnione przez niego informacje. Dane osobowe wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do obsługi zapytania. Zależnie od treści zapytania podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez nas działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO) służących do jak najlepszego informowania/ wspierania użytkowników.

e. Facebook

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Facebook. Wówczas Facebook stosuje pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika. Nie ma znaczenia, czy użytkownik jest zarejestrowany na Facebooku. Pliki cookie są wykorzystywane przez Facebooka do celów reklamowych i do opracowywania statystyk, które Facebook udostępnia nam w formie zanonimizowanej w ramach funkcji Facebook Insights.

Analiza tych statystyk umożliwia nam jeszcze ciekawsze kształtowanie naszej oferty i zapewnianie użytkownikom atrakcyjnego serwisu internetowego o ciekawych treściach. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO).

Informacje o danych przetwarzanych w ramach funkcji Facebook Insights znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informacje o sposobie wykorzystywania plików cookie przez Facebooka są dostępne w polityce plików cookie Facebooka: www.facebook.com/policies/cookies/. Informacje ogólne na temat danych wykorzystywanych przez Facebooka podczas korzystania z jego produktów – w tym naszego fanpage’a – można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Pytania dotyczące polityki prywatności Facebooka można wysyłać przez formularz dostępny pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Facebooka jest spółka Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz w razie pytań związanych z ochroną danych, należy się skontaktować z pełnomocnikiem ds. ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Dokument Page Controller Addendum, będący porozumieniem podpisanym przez nas jako operatora serwisu internetowego i przez Facebooka (dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), zawiera postanowienie, że Facebook, na ile to możliwe, przyjmuje na siebie obowiązki administratora danych, w szczególności w zakresie obsługi zapytań osób, których dane dotyczą. Na mocy tego porozumienia jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego przekazywania Facebookowi zapytań użytkowników (o ile dotyczą one przetwarzania danych w ramach usługi Insights). Prosimy użytkowników o zwracanie się w pierwszej kolejności do Facebooka.

f. Facebook- Pixel (cele personalizacji)

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystujemy Facebook-Pixel, usługę portalu społecznościowego Facebook, świadczoną przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. W tym przypadku jesteśmy wraz z Facebookiem współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO.

Usługa Facebook Pixel umożliwia Facebookowi identyfikowanie osób odwiedzających nasz serwis internetowy jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na Facebooku (Facebook-Ads). W związku z tym korzystamy z usługi Facebook-Pixel po to, by zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku były wyświetlane tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszymi treściami internetowymi lub mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, zidentyfikowane na podstawie ich historii odwiedzonych stron) (tzw. Custom Audiences).

Usługa Facebook Pixels gwarantuje także, że nasze reklamy na Facebooku są dostosowane do potencjalnych zainteresowań użytkownika i nie są dla niego uciążliwe. Dzięki usłudze Facebook Pixels możemy ponadto śledzić skuteczność naszych reklam na Facebooku dla celów statystycznych i w ramach badania rynku, ponieważ widzimy, czy użytkownik, który kliknął reklamę na Facebooku, został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. konwersja).

Usługa Facebook Pixel zostaje uruchomiona przez Facebooka natychmiast po nawiązaniu przez użytkownika połączenia z naszą stroną internetową i może zainstalować na jego urządzeniu plik cookie. Jeśli użytkownik następnie zaloguje się na Facebooku, lub będąc zalogowany przegląda Facebook, fakt odwiedzin na naszej stronie zostanie zapamiętany w jego profilu. Pobrane informacje o użytkowniku są dla nas anonimowe, a więc nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika. Natomiast Facebook zapisuje i przetwarza pobrane dane w sposób umożliwiający powiązanie ich z profilem konkretnego użytkownika i wykorzystanie do własnych celów związanych z badaniem rynku i reklamą. Jeśli przekazujemy Facebookowi dane w celach porównawczych, szyfrujemy je lokalnie w przeglądarce internetowej i dopiero potem wysyłamy do Facebooka przez bezpieczne połączenie https. Robimy to wyłącznie w celu porównania tych danych z danymi również zaszyfrowanymi przez Facebooka. Zasady wykorzystywania usługi Facebook-Pixel do kampanii marketingowych są opisane pod adresem: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Użytkownik może odmówić zgody na gromadzenie jego danych przez usługę Facebook Pixel i wykorzystywanie ich do wyświetlania reklam na Facebooku. Można to zrobić po zalogowaniu pod adresem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

g. Instagram

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Instagram. Polityka prywatności serwisu Instagram jest dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Instagramu jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, oraz w razie pytań związanych z ochroną danych, należy się skontaktować bezpośrednio z Facebookiem. Do kontaktu z pełnomocnikiem ds. ochrony danych spółki Facebook Ireland Ltd. służy poniższy formularz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Pytania dotyczące polityki prywatności Facebooka można wysyłać przez formularz dostępny pod poniższym adresem: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

h. Pinterest

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem serwisu Pinterest. Podczas korzystania z serwisu Pinterest stosowane są pliki cookie oraz zapisywane są dane dziennika i informacje o urządzeniu użytkownika. Informacje te serwis wykorzystuje przede wszystkim do prowadzenia platformy i analizowania zachowania użytkowników, a w konsekwencji do celowanego umieszczania "pinów" i reklam. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Pinterest są dostępne pod adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Dodatkowe informacje na temat stosowania plików cookie przez serwis Pinterest można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de/cookies.

Ponadto Pinterest stosuje narzędzie analityczne Google Analytics. Informacje o narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez serwis Pinterest, możliwościach zgłoszenia sprzeciwu wobec stosowania tych narzędzi oraz o dopuszczonych serwisach reklamowych są dostępne pod adresem: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Ponadto serwis Pinterest wykorzystuje posiadane lub udostępnione mu informacje o zachowaniu użytkownika poza serwisem Pinterest w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych i potencjalnie interesujących go „pinów”. Informacje na ten temat dostępne są tutaj: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Użytkownik może wpłynąć na sposób wyświetlania mu spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych, zaznaczając w ustawieniach swojego konta, że nie chce, aby dostarczone przez reklamodawców informacje o nim były wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy. Aby w całości zrezygnować ze spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych, użytkownik może skorzystać z funkcji „Opt-Out” pod adresem: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Rezygnacja będzie obowiązywała tylko dla danej przeglądarki internetowej.

Jako właściciele naszego konta firmowego otrzymujemy szereg informacji o osobach przeglądających nasze „piny” oraz o zachodzących interakcjach. Są to m.in. informacje o grupie docelowej, utworzone na podstawie obserwacji zachowania naszych dotychczasowych i potencjalnych interesantów, klientów i członków. Z tych informacji wyciągamy wnioski na temat ich zainteresowań. Możemy także analizować grupę docelową pod kątem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejscowość i urządzenie. Podstawą przetwarzania uzyskanych w ten sposób informacji jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO); dane te umożliwiają nam świadczenie jak najlepszych usług, udostępnianie atrakcyjnego serwisu internetowego, optymalizowanie naszej oferty, rozwijanie naszych usług oraz zwiększanie zysków naszej organizacji/ naszego przedsiębiorstwa poprzez celowane działania reklamowe. Do tych celów wykorzystujemy również udostępniane nam przez Pinterest statystyki na temat poszczególnych „pinów” (ile razy każdy z nich został wyświetlony, powiększony, kliknięty lub zaznaczony) oraz na temat naszego profilu (dane o „pinach” z dłuższego okresu). Bliższe informacje na temat funkcji analitycznych, które Pinterest oferuje dla kont firmowych, są dostępne pod adresem: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych spółki Pinterest Europe Ltd. można się skontaktować przez formularz dostępny pod linkiem: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Pytania dotyczące polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych można wysłać do serwisu Pinterest przez następujący formularz kontaktowy: https://help.pinterest.com/de/contact.

i. Captcha (Analiza)

Ta strona internetowa korzysta z usługi Captcha dostarczanej przez Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Wiedeń, w celu ochrony stron internetowych i usług online przed spamem i nadużyciami oraz w celu zapewnienia, że wpisy, takie jak zapytania itp. są dokonywane przez osoby fizyczne i że nie są wykorzystywane żadne zautomatyzowane programy / boty. W związku z tym dane (np. adres IP (skrócony), typ urządzenia, typ przeglądarki, strona odsyłająca, ruchy kursora i odstępy czasowe między naciśnięciami klawiszy) są gromadzone i przesyłane do Captcha GmbH w celu przeprowadzenia analizy. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.captcha.eu/dsgvo-user. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegający na ochronie naszej strony internetowej przed atakami z wykorzystaniem botów i spamem. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

j. Adform (cele marketingowe)

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji śledzenia udostępnianej przez firmę Adform A/S, Wildersgade 10B, sal.1, DK-1408 Copenhagen K, Denmark. Adform A/S wykorzystuje plik cookie – plik tekstowy umieszczany w zanonimizowanej formie na komputerze użytkownika w celu prezentowania mu celowanych reklam za pośrednictwem platformy Adform. Serwis zapisuje informacje o pochodzeniu geograficznym użytkownika, typie urządzenia oraz wyświetlonych stronach, lecz nie gromadzi danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby. Numery ID są w sposób zanonimizowany przypisywane do poszczególnych tematów. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO), a dane służą nam do jak najskuteczniejszego przekazywania użytkownikom informacji dostosowanych do grupy docelowej.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu i wyłączyć możliwość zapisywania i wykorzystywania tych danych, użytkownik powinien użyć przycisku „Opt-Out” pod poniższym linkiem: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. Ponadto pod poniższym linkiem użytkownik może usunąć swoje dane osobowe, które platforma Adform A/S kontroluje za pomocą numeru identyfikacyjnego zapisanego w pliku cookie: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

k. Chatbot (pliki cookie niezbędne ze względów technicznych)

Niniejszy serwis internetowy korzysta z rozwiązania chatbot firmy Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs, które umożliwia nam ulepszanie naszego serwisu oraz całodobowe, precyzyjne odpowiadanie na zapytania użytkowników. W tym celu, a także w interesie sprawnego działania systemu, dane wprowadzone przez użytkownika (imię i nazwisko, adres mailowy, treść zapytania) są zapisywane i przekazywane bezpośrednio firmie Onlim. Dane te są przetwarzanie wyłącznie w związku z załatwianiem zapytań użytkowników, w ramach naszych działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 (1) lit. a RODO). Dane użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Aby móc optymalnie załatwić każde zapytanie, przechowujemy dane co do zasady przez 7 dni, a jeśli użytkownik wyrazi zgodę na długotrwałe przechowywanie danych – przez 180 dni. Po upływie tego terminu dane są anonimizowane dla celów statystycznych (w rozumieniu art. 32 RODO). Jeśli użytkownik nie zgadza się na długotrwałe przechowywanie jego danych, powinien o tym poinformować na samym początku (klikając przycisk wyrażający odmowę) lub podczas czatu, ponieważ ze względu na anonimizację przetwarzania późniejszy sprzeciw wobec zapisania przebiegu czatu może nie zostać przypisany do osoby użytkownika. Ponadto użytkownik może odwołać konwersację w dowolnej chwili podczas rozmowy, wpisując w polu konwersacji zdanie: „Chcę usunąć wpisane informacje”, lub informując o tym agenta w trybie LiveChat. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/.

l. Matomo (cele analityczne)

Serwisy internetowe www.gorna-austria.pl wykorzystują Matomo, oprogramowanie open source służące do analizy ruchu na stronach internetowych, będące produktem spółki InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769 (zwane dalej „Matomo”). Matomo korzysta z technologii umożliwiających rozpoznawanie użytkownika na wszystkich stronach internetowych w celu analizowania jego zachowania. Matomo jest zainstalowane wyłącznie na naszych własnych serwerach, dlatego wszystkie dane analityczne pozostają w naszych rękach i nie są przekazywane innym podmiotom. Adres IP przez zapisaniem zostaje zanonimizowany (skrócony o dwa ostanie bajty).

Matomo umożliwia nam zapisywanie i analizowanie danych dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu przez użytkowników. Dzięki temu możemy stwierdzić, kiedy oraz w jakich regionach zostały wyświetlone poszczególne strony. Ponadto zapisujemy pliki dziennika (np. adres IP, adres odsyłacza (poprzednio odwiedzonej strony), informację o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym) i możemy zmierzyć, czy użytkownicy naszego serwisu wykonują określone czynności (np. klikają treści).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w dokonywaniu zanonimizowanych analiz zachowania użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej (art. 6 (1) lit. f RODO). Jeśli użytkownik udzieli nam zgody na zapisywanie „analitycznych” plików cookie, Matomo dodatkowo zapisuje pliki cookie. Dzięki nim możemy rozpoznawać powracających użytkowników oraz dokładniej „analizować” ich zachowanie na naszych stronach. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 (1) lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę w ustawieniach plików cookie.

8. Youtube

Dążąc do urozmaiconego i atrakcyjnego prezentowania treści w naszej witrynie internetowej, umieszczamy w niej filmy z serwisu Youtube. Youtube jest serwisem spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. W związku z tym przeglądarka internetowa użytkownika wysyła do spółki Google dane osobowe (np. informacje o wyświetleniu naszej witryny, adres IP, pliki cookie). Dane te mogą zostać przypisane do konta użytkownika w serwisie Youtube i są przetwarzane przez spółkę Google. Aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych naszych użytkowników, w filmach z serwisu Youtube korzystamy z ustawienia „rozszerzony tryb ochrony danych”, które znacznie ogranicza możliwość dalszego przekazywania danych. Bliższe informacje na temat przetwarzania przez spółkę Google danych pobranych w naszej witrynie internetowej są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Informacje ogólne o ochronie danych w spółce Google oraz informacje o ustawieniach prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Udostępnianie przez użytkownika za pośrednictwem własnych kanałów społecznościowych filmów z serwisu Youtube zawartych w naszej witrynie internetowej wiąże się z dalszym przetwarzaniem danych. Bliższe informacje na ten temat zawierają polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych. W przypadku umieszczania w naszej witrynie internetowej filmów w sposób chroniący dane (youtube-nocookie-com) podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO), a celem jest atrakcyjne prezentowanie naszych treści oraz w jak najlepsze informowanie/ wspieranie użytkowników.

W razie wyświetlenia przez użytkownika naszych stron w serwisie Youtube pod adresami: https://www.youtube.com/user/ooetourismus i https://www.youtube.com/user/tourismusooe, spółka Google – jako administrator danych osobowych – pobiera i przetwarza dane osobowe użytkownika dotyczące jego wizyty w serwisie Youtube. Są to np. informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu użytkownika, czasie wizyty oraz aktywności w serwisie (wyszukiwane hasła, obejrzane filmy itd.). Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania przez spółkę Google danych w ramach wizyty użytkownika na stronie Youtube oraz na temat ustawień chroniących prywatność użytkownika można znaleźć w polityce prywatności spółki Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Organizowanie konkursów

Za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz kanałów społecznościowych użytkownicy mogą uczestniczyć w konkursach. Udział w konkursie polega na wykonaniu przez użytkownika odpowiedniej czynności (np. zamieszczeniu komentarza pod postem, udostępnieniu posta lub przesłaniu wiadomości). Dla wyłonienia zwycięzcy konieczne jest przetworzenie przez nas informacji związanych z wykonaną przez użytkownika czynnością (np. nazwy użytkownika lub treści komentarza). Natychmiast po losowym wyłonieniu zwycięzcy wynik konkursu zostanie ogłoszony w naszej witrynie internetowej lub w formie komentarza w danym serwisie społecznościowym. W przypadku wygranej dane adresowe użytkownika (np. nazwisko, adres pocztowy lub mailowy) są przetwarzane i przekazywane wyłącznie w zakresie koniecznym do dostarczenia nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach realizacji konkursu jest wypełnianie naszych obowiązków wynikających z ogłoszenia konkursu (art. 6 (1) lit. b RODO). Podstawą ogłoszenia nazwiska zwycięzcy jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) lit. f RODO) w udokumentowaniu i rozreklamowaniu konkursu. Więcej informacji o poszczególnych konkursach można znaleźć w warunkach uczestnictwa. Ze względów bezpieczeństwa (unikanie procesów manipulacyjnych lub nadużyć) adresy IP są przechowywane przez maksymalnie 24 godziny na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), adresy IP są przechowywane przez maksymalnie 24 godziny, a następnie anonimizowane.

10. Pobieranie logo Górnej Austrii

Użytkownik może pobrać logo Górnej Austrii i używać go zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ujawnione przez użytkownika dane osobowe (nazwisko, firma, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w ramach pobierania pliku i przekazywane (np. podmiotom przetwarzającym dane) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji procesu. W związku z tym wysyłana jest wiadomość na adres: logo@oberoesterreich.at. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj wykonywanie przez nas działań (przed)umownych (art. 6 (1) lit. b RODO).

11. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami w sprawie okresów przechowywania danych i okresów przedawnienia lub tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania danych, spełnienia obowiązków prawnych lub do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane pochodzące z zapytań użytkowników są przechowywane przez okres 3 lat. Nie mamy wpływu na okresy przechowywania danych przez poszczególne media/ sieci społecznościowe. Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 7, w linkach odsyłających do polityk prywatności poszczególnych sieci społecznościowych; pytania w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do operatorów poszczególnych serwisów społecznościowych.

12. Prawa autorskie

Niniejsza witryna internetowa wraz z całą zawartością (zdjęcia, materiały wideo, muzyka, teksty, grafiki, design itp.) jest chroniona prawem autorskim.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo najwyższej staranności w doborze i prezentacji treści naszej witryny internetowej nie możemy zagwarantować ich prawdziwości i kompletności; dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryny internetowej. Nie ponosimy także odpowiedzialności za treści znajdujące się poza witrynami: www.oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atwww.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.atwww.snowandfun.at, gruppenreisen.oberoesterreich.at, www.medienservice.oberoesterreich.atwww.uppercode.atkulinarik-oberoesterreich.at, www.salzkammergut-verbindet.at, do których odsyłają linki umieszczone w naszej witrynie; za informacje te odpowiadają operatorzy poszczególnych serwisów internetowych.

Informacje o naszych usługach mają charakter niewiążących informacji poglądowych. Zostały one opracowane i sprawdzone z najwyższą starannością, jednak nie gwarantujemy kompletności ani prawdziwości tych informacji. Możemy je w dowolnym czasie zmieniać lub aktualizować. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani za linki odsyłające do innych witryn.

14. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych osobowych. W określonych sytuacjach użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych lub żądać ich przeniesienia, o ile istnieją w tym zakresie odpowiednie przepisy prawne. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu, użytkownik może zgłosić sprzeciw, jeśli przemawia za tym jego sytuacja. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów reklamy bezpośredniej użytkownik może zgłosić sprzeciw w każdym czasie bez podania przyczyny. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona wprost przez użytkownika, może on w każdym czasie swoją zgodę odwołać. W celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Administrator: Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH, kontakt pod adresem: datenschutz@oberoesterreich.at.

W razie podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego. W Austrii funkcję tę pełni Urząd Ochrony Danych (www.dsb.gv.at).