© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Picknick am See in Oberösterreich
Picknick am See in Oberösterreich

Deklaracja dostępności

Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność prowadzonych przez siebie stron internetowych i aplikacji mobilnych według standardów górnoaustriackiej ustawy o zakazie dyskryminacji z powodu przynależności etnicznej, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, płci lub orientacji seksualnej [niem.: Oö. Antidiskriminierungsgesetz, w skrócie: Oö. ADG] (§ 15b) oraz górnoaustriackiego rozporządzenia w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w obszarze Oö. ADG [w skrócie: Oö. WEBVO 2020],mającego na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.

Niniejsza deklaracja dostępności dotyczy następujących stron internetowych i aplikacji mobilnych: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.at, www.snowandfun.at, www.medienservice.oberoesterreich.at oraz www.uppercode.at.

 

1. Obsługa i dostęp do treści

a. Klawisze dostępu

W celu ułatwienia nawigacji na wszystkich naszych stronach internetowych wprowadziliśmy klawisze dostępu do głównych części witryny. Aby uniknąć konfliktów z wcześniej zdefiniowanymi skrótami klawiaturowymi użytkownika, wykorzystaliśmy klawisze numeryczne. Istnieją następujące klawisze dostępu:

0 do strony startowej
1 do nawigacji
2 do treści
3 do kontaktu 
4 do mapy witryny
5 do wyszukiwania
6 na górę strony
7 do informacji prawnej
8 do wyświetlania pozycji

W zależności od używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego wyżej wymienione klawisze działają w kombinacji z odpowiednim klawiszem specjalnym:

 • Internet Explorer: Alt + [klawisz]
 • Firefox: Alt + Shift (Windows i Linux) lub Strg (Mac) + [klawisz]
 • Google Chrome: Alt (Windows), Strg + Opt (Mac) lub Alt + Shift (Linux)
 • Opera: Shift + Esc otwiera menu kontekstowe z listą istniejących klawiszy dostępu. Potwierdzenie przyciskiem Enter.

 

b) Responsywne strony www

Nasza strona internetowa została zaprojektowana w sposób responsywny, dzięki czemu jest zoptymalizowana dla różnych urządzeń (smartfon, tablet, komputer stacjonarny). Elementy strony (np. grafiki, struktura strony, rozmiar) są automatycznie dostosowywane do rozmiaru używanego wyświetlacza oraz optymalizowane dla jak najlepszej czytelności.

 

c. Obsługa przy pomocy klawiatury

Menu główne można obsługiwać przy pomocy klawiatury (strzałki w górę, w dół, w prawo i w lewo). Galerię zdjęć (Lightbox) można zamknąć klawiszem ESC. W częściach prezentujących noclegi, gastronomię, trasy, atrakcje turystyczne itp. klawiszami Tab i Enter można otwierać i zamykać zakładki oraz rozwijane listy.

 

d) Unterkunftssuche

W przypadku wyszukiwania miejsc noclegowych dostępnych w określonym terminie ładowanie wyników może trwać dłużej. System przeszukuje wówczas pozycje różnych podmiotów oferujących bazę noclegową. Obiekty noclegowe można filtrować na podstawie wielu kryteriów. Nie ma przycisku „Wyślij” – informacje o noclegach aktualizują się automatycznie.

 

2. Stan zgodności z wymogami

Z uwagi na następujące niezgodności/wyjątki nasze strony internetowe i aplikacje mobilne są zgodne tylko częściowo z wytycznymi w sprawie dostępności cyfrowej treści internetowych [ang.: Web Content Accessibility Guidelines, w skrócie: WCAG] 2.1 – AA oraz standardami dostępności przewidzianymi normą DIN EN 301 549 V2.1.2, wydanie 2018-08.

 

3. Treści obarczone barierami / dostępne częściowo

Następujące treści są z podanych powodów obarczone barierami lub tylko częściowo dostępne:

 

a. Niezgodność / nieproporcjonalne obciążenie

 • Dokumenty w formatach PDF i Word (głównie starsze) zamieszczone na naszych stronach nie są w pełni dostępne cyfrowo. Użytkownik zainteresowany treścią któregoś z naszych dokumentów PDF lub Word może się z nami skontaktować. Postaramy się wówczas udostępnić mu treść dokumentu w innym formacie.
 • Umieszczone na naszych stronach filmy nie spełniają obecnie kryterium dostępności cyfrowej. Adaptacja tych filmów byłaby nieproporcjonalnym obciążeniem, o którym mowa w przepisach o dostępności cyfrowej. Dokładamy starań, aby jak najszybciej zapewnić pełną dostępność cyfrową naszych filmów.
 • Grafiki są z reguły opatrzone opisem alternatywnym, dzięki czemu są dostępne dla osób korzystających z czytników ekranu. W razie znalezienia grafiki, w której brakuje alternatywnego opisu, przez co treść grafiki nie jest w pełni dostępna, prosimy o poinformowanie nas o tym.
 • Redagując nasze teksty, staramy się unikać skrótów i słów obcojęzycznych. Rezygnujemy również ze skomplikowanych konstrukcji zdaniowych. Jeśli jednak jakiś tekst okaże się niezrozumiały, a przez to trudnodostępny, prosimy o kontakt. Postaramy się udostępnić użytkownikowi bardziej zrozumiałą wersję.
 • Listy obiektów noclegowych, imprez, lokali gastronomicznych, użytecznych miejsc, ofert, miejscowości, regionów oraz raportów bazują na ustrukturyzowanych danych z serwisu TOURDATA i nie spełniają obecnie kryteriów pełnej dostępności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji filtra, ograniczając wyświetlane elementy listy, prezentowane wyniki odświeżają się automatycznie (dzięki funkcji AJAX). Stanowi to problem dla osób z niepełnosprawnością wzroku korzystających z czytnika ekranu. Czytnik nie rejestruje bowiem zmian, do których doszło w już odczytanej treści. Optymalizację list planujemy na rok 2021.

 

b. Treści, do których nie znajdują zastosowania obowiązujące przepisy prawa

 • Zarejestrowane media oparte na czasie, np. nagrania audio i wideo, opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku.
 • Obecnie nie zapewniamy pełnej dostępności obsługi map interaktywnych. Zagwarantowanie pełnej dostępności tych map wiązałoby się przy obecnych możliwościach technicznych z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami.
 • Treści podmiotów zewnętrznych: Nasze strony internetowe wykorzystują między innymi treści pochodzące z decentralnej turystycznej bazy danych. Nasi partnerzy, od których otrzymujemy treści, są zobowiązani do zapewnienia ich pełnej dostępności. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych są w pełni zgodne z przepisami o dostępności.
   

c. Dodatkowe informacje

 • Ochrona przeciwspamowa / reCAPTCHA: Dla zabezpieczenia przed spamem i masowym mailingiem stosujemy funkcję reCAPTCHA. Funkcja ta nie gwarantuje dostępności cyfrowej treści. Użytkownik, któremu funkcja ta uniemożliwia wysłanie formularza, może wysłać nam wiadomość na adres: barrierefrei@oberoesterreich.at lub zadzwonić na numer Górnoaustriackiej Informacji Turystycznej: +43 732 221022.
 • Serwis dla mediów: Pod adresem: https://medienservice.oberoesterreich.at/ udostępniamy mediom fotografie do pobrania. W razie problemów z pobraniem fotografii prosimy o kontakt. Wówczas prześlemy je innym kanałem komunikacji.

   

4. Pytania i sugestie

Spółka Oberösterreich Tourismus GmbH stara się na bieżąco modyfikować i optymalizować swoje serwisy internetowe i aplikacje mobilne. W razie pytań o sposób korzystania z naszych stron internetowych lub sugestii dotyczących prezentowanych treści prosimy o przysłanie nam wiadomości na adres: barrierefrei@oberoesterreich.at.

Zapoznamy się ze sprawą, a w ciągu 2 miesięcy poinformujemy użytkownika o wyciągniętych wnioskach lub planowanych zmianach. Również w ciągu 2 miesięcy odpowiadamy na zapytania dotyczące treści stron internetowych i aplikacji mobilnych, do których nie znajdują zastosowania przepisy o dostępności, i które nie są w pełni dostępne.

 

5. Skargi

Użytkownik, który uzna nasz argument nieproporcjonalnego obciążenia za niewystarczający, może wnieść skargę do następującego organu:

Amt der Oö. Landesregierung [Biuro Rządu Krajowego Górnej Austrii]
Oö. Antidiskriminierungsstelle [Urząd Antydyskryminacyjny Górnej Austrii] /
Oö. Monitoringausschuss [Górnoaustriacka Komisja Nadzoru]
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linz
as.post@ooe.gv.at
+43 732 77 20-117 68