© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Picknick am See in Oberösterreich
Picknick am See in Oberösterreich

Stopka redakcyjna

Informacje według § 5 ustawy o handlu elektronicznym Ujawnianie danych według § 25 ustawy o mediach

 

1. Właściciel mediów i wydawca

Oberösterreich Tourismus GmbH
Prezes zarząd: mgr Andreas Winkelhofer
Udziały: Oberösterreich Tourismus (100%)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: info@gorna-austria.pl
Interet: gorna-austria.pl, oberoesterreich-tourismus.at

NIP: ATU39831107
Nr rejestrowy: 138666x; sąd rejestrowy: Landesgericht Linz
Reprezentacja: Wirtschaftskammer Oberösterreich [izba handlowa Górnej Austrii]
Przepisy branżowe lub zawodowe: Regulamin działalności (www.ris.bka.gv.at)

2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Postrzeganie atrakcyjności turystycznej – przede wszystkim opieki, kontroli i dalszego rozwoju systemu znaków towarowych w obszarze turystycznym Górnej Austrii, z uwzględnieniem marki lokalnej Górnej Austrii, rozwoju ogólnokrajowej strategii rynku docelowego, opracowania i realizacji odpowiednich działań komunikacyjnych i marketingowych, promocji sprzedaży oraz strategii wykraczających poza obszar rynku docelowego, produktów i usług. Ponadto realizacja ogólnokrajowych zadań w zakresie rozwoju rynku docelowego, lokalizacji i turystyki, jak również badanie rynku i wspieranie stowarzyszeń turystycznych w zakresie personelu, zaopatrzenia, technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz promocji, a także krajowa i międzynarodowa koordynacja interesów górnoaustriackiej turystyki i branży rekreacyjnej z innymi instytucjami i sektorami gospodarki.

3. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Planowanie, realizacja i inicjowanie odpowiednich działań marketingowych, doradzanie organizacjom turystycznym na podstawie trendów rozwoju turystyki uzyskiwanych w wyniku badania rynków, szkolenie i dokształcanie pracowników organizacji turystycznych oraz inne działania służące turystyce.

 

4. Zawartość merytoryczna

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: gorna-austria.pl, oberoesterreich-tourismus.at

5. Grafika i projekt

OrtnerSchinko OG
Landstraße 34, 4020 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  ortnerschinko.com

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-Mail: office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at 

 

6. Odpowiedzialność techniczna

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at  
Internet: www.ttg.at

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo najwyższej staranności przy doborze i przedstawianiu niniejszych informacji nie możemy zapewnić ich poprawności i kompletności. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za ich treść. Nie ponosimy odpowiedzialności również za treść wszelkich linków kierujących na strony spoza gorna-austria.pl, oberoesterreich-tourismus.at; za przedstawione tam informacje odpowiadają usługodawcy będący ich właścicielami.